SDÖ Becerileri

Lions Quest, çocuklara 21. yüzyılda bireysel başarı için gerekli nitelikler arasında yer alan ve Sosyal Duygusal Öğrenmeyi (SDÖ) oluşturan

aşağıdaki becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir: 

 

SDO becerileri

 

Özfarkındalık: Duyguları tanımlama, kendini doğru algılama, güçlü yönlerinin farkına varma, özgüven duygusunu edinme. 

Özyönetim: Dışarıdan etkilenme kontrolü, stres yönetimi, özdisiplin, motivasyon, hedef belirleme, organize olma becerileri.

Sosyal Farkındalık: Toplumsal bakış açısı edinme, empati kurma, takdir etme yöntemleri geliştirme, başkalarına saygı gösterme.

Kişiler Arası İletişim: Sosyal yükümlülük, ilişkileri oluşturma, takım çalışması, çatışma çözme, yardım etme ve yardım isteme.

Sorumluluk Alarak Karar Verme Becerileri: Etik sorumluluk, durum analizi, problemi tanımlama, problemi çözme, değerlendirme.

 

 

 


© 2024 Lions Kulüpleri Vakfı